(KPI) چیست؟

KPI

KPIها مجموعه‌ای از شاخص های تاییده برای ارزیابی موفقیت هستند. اگر می خواهید بدانید که چگونه شاخص هاي KPI را مشخص می كنيم با آژانس روابط عمومی و تبلیغات کیمیای کهن همراه شوید.
شاخص ‌های کلیدی ارزیابی عملکرد KPI باید بر اساس اهداف اصلی کسب و کار تعیین شوند و بتوانند به تصمیم گیری‌های افراد در مورد نحوه عملکردشان کمک کنند. شاخص کلیدی عملکردKPI اولین قدم برای اندازه‌‌گیری پیشرفت کسب‌وکار شما است.
• اطمینان حاصل کنید که KPI ها، پیشرفت شما را در رسیدن به اهداف کلان شرکت به طور دقیق اندازه‌گیری می‌کنند.

KPI

• تعداد زیاد شاخص ها تمرکز شما را از بین می برند پس بهتر است بر روی شاخص های کمتری تمرکز کنید تا نتایج بهتری بگیرید.
• برای شرکت خود در بازه های زمانی مختلف، مراحل رشد تعریف کرده و همزمان با پیشرفت، شاخص های KPI تغییر می کند.
• شاخص‌های عملکرد عقب مانده و پیشرو را شناسایی کنید ( مهم است که بتوانید هم آنچه را در گذشته اتفاق افتاده و هم اینکه چگونه به سمت اهداف آینده خود پیش می‌روید درک کنید.)
• به KPI های صنعت‌تان رجوع کنید اما به خاطر داشته باشید که باید KPI هایی را انتخاب کنید که بیشترین ارتباط را با شرایط خاص و شرکت شما داشته باشند.