ارتباط مستقیم

(KPI) چیست؟

KPI

KPIها مجموعه‌ای از شاخص های تاییده برای ارزیابی موفقیت هستند. اگر می خواهید بدانید که چگونه شاخص هاي KPI را مشخص می كنيم با آژانس روابط عمومی و تبلیغات کیمیای کهن همراه شوید.
شاخص ‌های کلیدی ارزیابی عملکرد KPI باید بر اساس اهداف اصلی کسب و کار تعیین شوند و بتوانند به تصمیم گیری‌های افراد در مورد نحوه عملکردشان کمک کنند. شاخص کلیدی عملکردKPI اولین قدم برای اندازه‌‌گیری پیشرفت کسب‌وکار شما است.
• اطمینان حاصل کنید که KPI ها، پیشرفت شما را در رسیدن به اهداف کلان شرکت به طور دقیق اندازه‌گیری می‌کنند.

KPI

• تعداد زیاد شاخص ها تمرکز شما را از بین می برند پس بهتر است بر روی شاخص های کمتری تمرکز کنید تا نتایج بهتری بگیرید.
• برای شرکت خود در بازه های زمانی مختلف، مراحل رشد تعریف کرده و همزمان با پیشرفت، شاخص های KPI تغییر می کند.
• شاخص‌های عملکرد عقب مانده و پیشرو را شناسایی کنید ( مهم است که بتوانید هم آنچه را در گذشته اتفاق افتاده و هم اینکه چگونه به سمت اهداف آینده خود پیش می‌روید درک کنید.)
• به KPI های صنعت‌تان رجوع کنید اما به خاطر داشته باشید که باید KPI هایی را انتخاب کنید که بیشترین ارتباط را با شرایط خاص و شرکت شما داشته باشند.